OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Hodžić-Brković, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

Jasmina Hodžić-Brković, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Upravljanje waterfall projektima u agilnom IT okruženju“, dana 11. 03. 2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Emir Mešković, vanredni profesor -predsjednik
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Nermin Sarajlić, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Emir Skejić, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Suad Kasapović, vant. prof., uža naučna oblast Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U završnom magistarskom radu “Upravljanje waterfall projektima u agilnom IT okruženju” provedena je teorijska analiza waterfalliagilnih metodologija za upravljanje IT projektima, s posebnim osvrtom na primjenu PMI procesa na agilno upravljanje projektima. Zatim je provedena detaljna analiza široko-primijenjenog agilnog okvira u velikim IT organizacijama Large-Scale Scrum (LeSSiLeSS Huge), te analiza popularnih alata za upravljanje projektima.
Na osnovu istraživanja načinjena je prilagodba agilnog projektnog okruženja i projektne metodologije u globalnoj IT kompaniji radi postizanja efikasnosti u implementaciji projekata instalacije vlastite IT infrastrukture i servisa u data centru.
Ocjena efikasnosti primijenjenih prilagodbi izvedena je usporedbom sa ranije implementiranim projektom sličnog opsega i projektnih aktivnosti.