OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET


O B A V I J E S T

 

Jasmina Latić, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni pristupi u tretmanu poremećaja autističnog spektra”, dana 13.12.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zamir Mrkonjić , redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.

 

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Glavni cilj ovog rada je istražiti i, teorijski pisanim putem, prikazati savremene pristupe u tretmanu poremećaja autističnog spektra. Stručnjaci koji se bave ovom problematikom, gotovo jednako kao i roditelji, članovi porodica osoba iz autističnog spektra, te studenti, svakodnevno su stavljeni pred izazov izučavanja i primjene, savremenih, naučno utemeljenih, te u praksi dokazanih i prihvaćenih načina, metoda i tehnika tretmana. Vrlo često nije lako naći sistematičan, pregledan i aktuelan prikaz istih, pogotovo na jeziku koji se govori u Bosni i Hercegovini. Iz potrebe da popuni ovaj nedostatak, sa namjerom pružanja praktičnog rješenja za sve koji žele saznati, naučiti i primijeniti u praksi savremene metode tretmana poremećaja autističnog spektra, nastao je cilj ovoga rada. Tijekom istraživanja literature proučeni su mnogi dostupni izvori na temu ovoga rada. Većina savremenih pristupa tretmanu za osobe s poremećajima iz autističnog spektra počiva na bihevioralnim osnovama intervencije. Koristeći se tim tehnikama uspješno se radi na modificiranju i prilagođavanju okoline, jezika, stila interakcije, didaktičkog materijala, te strategije poučavanja, sprječavanja i smanjivanja nepoželjnih oblika ponašanja. Također, veliki i različit broj praksi kojima se tretiraju domene glasa, govora, jezika, i uopšteno komunikacije kod osoba sa poremećajima autističnog spektra (npr. Slučajno podučavanje; Tretman ključnog odgovora; Podrška pozitivnom ponašanju; Intervencije za pisani i govorni jezik; Govorna intervencija; Socijalna komunikacija; itd.) imaju snažno naučno uporište zasnovano na dokazima. Neke od tih praksi za osnovu pristupa u tretmanu koriste i bihevioralno-kognitivne postulate time približavajući naučno-stručne principe različitih grana i polja u efikasniji i učinkovitiji pristup tretmanu poremećaja autističnog spektra. Transdiscipliniranost je preporučena u tretmanu poremećaja autističnog spektra. Mnogobrojne su i lako dostupne informacije i pristup tretmanima koji nemaju potrebne naučne dokaze o valjanosti. Isti predstavljaju potencijalnu opasnost za osobu u spektru autizma, kao i članove njihovih porodica. Potrebno je raditi više na propagiranju, podučavanju i pripremi provjerenih, naučno utemeljenih informacija i pristupa mogućnostima tretmana poremećaja autističnog spektra. Na taj način bi se pružio doprinos za uspješnije osposobljavanje, inkluziju, ostvarivanje punog potencijala osoba u spektru autizma, i njihovih porodica, uz njihov optimalni doprinos društvenoj zajednici.

Ključne riječi: govor, jezik, intervencija, kognitivno-bihevioralna terapija