OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Rahmanović, profesor matematike 

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 29.12.2023. godina
 
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
 
 
 
O B J A V L J U J E
 
Jasmina Rahmanović, profesor matematike  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Stabilnost nehiperboličkog ekvilibrijuma u diferentnim jednadžbama i diskretnim dinamičkim sistemima“ u  četvrtak   11.01.2024. godine u Sali broj: 205  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 11 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:
 
 1. Dr sc. Samra Moranjkić, vanredni profesor, predsjednik komisije
  Uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 
Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amra Rekić Vuković, docent uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.
 
Pristup javnosti je slobodan. 
 
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.