OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jasmina Zukić, profesor fizike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Jasmina Zukić, profesor fizike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Ispitivanja optičkih i fizičkih osobina sočiva u optometriji“ u četvrtak 28.09.2023. godine u Sali broj: 105 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Suad Kunosić, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Amela Softić, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Amela Kasić, docent, član
  Uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amira Kasumović, vanredni profesor uža naučna oblast „Opća i eksperimentalna fizika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja ovog završnog magistarskog rada bilo je proučavanje svojstava sočiva u optometriji. U radu su opisane vrste naočalnih sočiva, te njihove optičke i fizičke osobine kao i metode njihovih ispitivanja.
Poseban akcenat je stavljen na mjerenje i određivanje dioptrije i indeksa prelamanja odabranih uzoraka sočiva različitih materijala, kako pozitivnih tako i negativnih sočiva. Eksperimentalne vrijednosti su određene uobičajenim metodama, dok su praktične vrijednosti izmjereneoptometrijskim mjernim uređajem.
Izvršena je i analiza rezultata mjerenja, odnosno poređenje eksperimentalnih i izmjerenih vrijednosti. Takođe su analizirani uzroci uočenih odstupanja dobivenih vrijednosti pri mjerenjima.
Nakon sprovedenog mjerenja i na osnovu rezultata mjerenja, istraženi su i predloženi alternativni načini izvođenjasprovedenih ispitivanja u cilju smanjenja razlika u teorijskim i praktičnim rezultatima mjerenja, kao i pronalaska praktičnijih načina određivanja dioptrije i indeksa prelamanja.