OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jelena Matijaš, dipl. ing. prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.12.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Jelena Matijaš, dipl. ing. prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Procjena nutritivnog statusa i uticaja prehrambenih navika na simptome bolesti i kvalitet života kod pacijenata sa gastritisom i gastroezofagealnim refluksom“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 09.12.2023. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Nahida Srabović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Gastritis i gastroezofagealni refluks (GERB) su česte gastrointestinalne bolesti koje značajno utiču na kvalitet života pacijenata. Ovaj magistarski rad istražuje nutritivni status pacijenata sa gastritisom i GERB-om te analizira uticaj njihovih prehrambenih navika na simptome bolesti i opšti kvalitet života.
Studija je obuhvatila pregled i analizu podataka prikupljenih od 60 pacijenata kojima je dijagnostifikovana bolest gastritis i/ili GERB. Korišteni anketni upitnik je prilagođen istraživanju u vidu Google forms upitnika sa ponuđenim odgovorima vezanih uz zdravstveni status, prehrambene navike i znanja o preporučenim smjernicama kod oboljenja gastritis i/ili GERB.
Rezultatima provedenoga istraživanja potvrđene su postavljene nulte hipoteze. Rezultati istraživanja ukazuju na značajnu povezanost između nutritivnog statusa i simptoma gastritisa i GERB-a. Pacijenti s lošijim nutritivnim statusom često su imali teže simptome bolesti i smanjenu kvalitetu života. Osim toga, analiza prehrambenih navika pokazuje da određene prehrambene navike, kao što su konzumacija začinjene hrane, kofeina, alkohola i visoko masne hrane, mogu pogoršati simptome bolesti.
Ovaj rad ističe važnost procjene nutritivnog statusa i prilagođenih prehrambenih intervencija kod pacijenata sa gastritisom i GERB-om kako bi se poboljšala kontrola simptoma i kvaliteta života. Takođe, naglašava se potreba za edukacijom pacijenata o značaju zdravih prehrambenih navika i njihovom uticaju na dugoročno upravljanje ovim gastrointestinalnim bolestima.