OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Jelena Stojanović, mr farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 19.05.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Jelena Stojanović, mr farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Prehrana i životni stil osoba oboljelih od arterijske hipertenzije na području opštine Modriča“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 29.05.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Senada Selmanović, docent
  nastavni predmet „Zdravstvena etika“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Dijana Miličević, red.prof. za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

Arterijska hipertenzija je glavni javnozdravstveni problem širom svijeta. Jedna od pet odraslih osoba ima hipertenziju koja je odgovorna za skoro polovinu prerano nastalih smrti. Prema smjernicama Evropskog društva za hipertenziju (ESH) i Evropskog društva za kardiologiju (ESC), hipertenzija se definiše kao vrijednost sistolnog krvnog pritiska ≥140 mmHg i/ili dijastolnog ≥90 mmHg. Za uvođenje farmakološke terapije pored visine krvnog pritiska u obzir se uzima i ukupan kardiovaskularni rizik. U osnovi terapije su pravilna prehrana koja se bazira na voću, povrću, bijelom mesu, nemasnim ili niskomasnim mliječnim proizvodima, ribi, mono i polinezasićenim masnim kiselinama, sa ograničenim unosom zasićenih i trans masti, smanjenim udjelom soli, te promjene životnih navika, poput umjerene fizičke aktivnosti, redukcije tjelesne težine, prestanak pušenja i umjeren unos alkohola za one koji ga konzumiraju.
Rad je imao za cilj ispitati prehrambene i životne navike, te znanje o prehrani i uticaju iste na varijacije krvnog pritiska, osoba oboljelih od arterijske hipertenzije, na području Opštine Modriča, Bosna i Hercegovina.
Istraživanjem je obuhvaćeno 200 ispitanika sa dijagnozom arterijske hipertenzije, starosti 30-65 godina, različitih kategorija uhranjenosti, nivoa obrazovanja, radnog statusa i prosječnih mjesečnih primanja. Ispitivanje je provedeno korištenjem anonimnog upitnika koji je sadržavao tri grupe pitanja uz mjerenje krvnog pritiska svakom ispitaniku. U prvom dijelu upitnika su bila pitanja vezana za opšte podatke i ekonomski status ispitanika. Drugi dio se odnosio na pitanja o porodičnoja anamnezi, kontroli i liječenju bolesti, a treći dio je obuhvatio pitanja o prehrambenim navikama i životnom stilu ispitanika obuhvaćenih istraživanjem.
Rezultati ukazaju na pozitivnu povezanost BMI i hipertenzije, na nezadovoljavajuće prehrambene i životne navike ispitivane grupe, te nedovoljno razvijenu svijest ispitanika o važnosti istih.
U skladu sa rezultatima istraživanja, ukazuje se potreba za osnivanjem savjetovališta za prehranu što bi omogućilo pomoć i kontinuiranu edukaciju kako zdravoj, tako i bolesnoj populaciji, što bi znatno doprinijelo javnom zdravlju.
Ključne riječi: arterijska hipertenzija, prehrana, životni stil, Modriča