OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Kemal Fajić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kemal Fajić, bach.-inž.građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnost izrade betonskih kolovoza u BiH kroz ekološke, finansijske i tehničke uslove“, u srijedu 08.11.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćjanice i organizacija građenja“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U radu je izvršeno istraživanje krutih kolovoznih konstrukcija na stanja na tržištu Bosne i Hercegovine. Budući da je zastupljenost niska, ili skoro zanemariva obrađeni su ekološki, finansijski i tehnički uslovi koji bi predstavljali argument za povećanje upotrebe betonskih kolovoza.
Navedeno je da se u našoj zemlji mogu naći značajne količine materijala koje bi se mogle koristiti kao dodatak smjesi za spravljanje betona. Samim time bi se zbrinuo dio otpada ili neusklađenih materijala koji nastaju u industrijskim postrojenjima u našoj zemlji.
Cijena ne bi trebala predstavljati opravdanje zašto se u praksi ne koriste krute kolovozne konstrukcije, budući da je argumentovano podacima kompanije Cemex, koji ukazuju o ekonomskoj isplativosti ukoliko se u obzir uzme cijeli životni vijek konstrukcije.
Sa tehničkog aspekta jedini potencijalni faktor zbog kojeg se betonske kolovozne konstrukcije ne primjenjuju u značajnijoj mjeri je nedostatak odgovarajuće mehanizacije, kao jedan od primjera su finišeri za ugradnju betona koji su drugačiji od onih za fleksibilne konstrukcije.