OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Halilčević, bachelor – inženjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Lejla Halilčević, Bachelor – inženjer prehrambene tehnologije, će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: ”Istraživanje kvaliteta meda sa područja srednjeg Podrinja“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 21.07.2021. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. dr.sci. Tijana Brčina, docent
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
 3. dr.sci. Amel Selimović, docent
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovana je se dr.sci. Dijana Miličević, redovni profesor za užu naučnu oblast “Prehrambena tehnologija” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Cilj istraživanja rada bio je utvrđivanje razlika u kvalitetu meda pčelara sa područja Srednjeg Podrinja. Na području Srednjeg Podrinja (opštine Srebrenica i Milići) analizirano je 12 uzoraka livadskog meda. Kao glavni kriteriji sastava, u svrhu procjene kvalitete u uzorcima meda određeni su fizikalno-hemijski parametri: elektroprovodljivost, suha tvar, prisutnost vode, kiselost meda, sadržaj pepela, sadržaj redukovanih šećera, materije nerastvorljive u vodi, sadržaj fenola (Folin-Ciocalteu metodom), antioksidativni kapacitet (FRAP i DPPH metodom) te senzorna svojstva meda. Rezultati ukazuju da med sa područja Srednjeg Podrinja, po gotovo svim kriterijumima (suha tvar, nerastvorljive materije, kiselost, udio ukupnog inverta) zadovoljava standarde propisane Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima (“Sl. glasnik BiH”, 37/09). Uzorci meda koji su ispunjavali kriterije propisane Pravilnikom su senzorski ocijenjeni (uzorak 1,2,3,4,5,6,9,10,11). Na osnovu sprovedenih analiza, dva uzorka livadskog meda iz opštine Milići (uzorak 7 i 8) ne odgovaraju parametrima kvaliteta propisanim Pravilnikom o medu i ostalim pčelinjim proizvodima. Kod ovih uzoraka električna provodljivost, udio vode, udio pepela i udio saharoze nisu odgovarali kriterijima koji su propisani Pravilnikom. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je dati konkretne smjernice pčelarima vezane za deklariranje meda, što bi u konačnici doprinijelo značaju sprovođenja analiza meda, omogućilo bolju afirmaciju kvaliteta meda, odgovarajuću cijenu i lakši plasman ovih proizvoda na tržište.

Ključne riječi: pčelarstvo, med, hemijski sastav, kontrola kvaliteta, Srednje Podrinje