OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Hurić, dipl. sanitarni inžinjer,

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

O B J A V L J U J E

Kandidat Lejla Hurić, dipl. sanitarni inžinjer, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Procjena stanja uhranjenosti adolescenata Srednje medicinske škole Tuzla prema indeksu tjelesne mase i percentilnim krivuljama“ dana 24.02.2022. godine sa početkom u 12,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.med.sci. Maida Mulić, vanredni profesor za nastavni predmet „Medicina rada“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.med.sci. Vesna Rudić Grujić, docent izabrana na katedri za Higijenu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, mentor i član
  3. Dr.med.sci. Nihada Ahmetović, redovan profesor, za nastavni predmet „Higijena i zdravstvena ekologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Sanja Brekalo Lazarević, vanredni profesor za nastavni predmet „Medicina rada“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Uhranjenost je jedan od značajnih pokazatelja zdravstvenog stanja i tjelesne sposobnosti pojedinca i cijele populacije, te psihofizičkih mogućnosti i potencijala za normalan i zdrav rast i razvoj. Nepravilna ishrana i loši stilovi života su uzrok poremećaja stanja uhranjenosti adolescenata, što predstavlja javnozdravstveni problem. Glavni uzroci problema sa težinom ostaju često neprimijećeni, jer se procjena stanja uhranjenosti ne smatra prioritetom u adolescenciji, kao ni kod djece. Doprinos ovog rada je dobijanje podataka o stanju uhranjenosti adolescenata u našoj sredini/zemlji, odnosu između procjene stanja uhranjenosti korištenjem indeksa tjelesne mase i percentilne krivulje, te o navikama u ishrani i fizičkoj aktivnosti kod adolescenata.
Cilj rada je ispitati stanje uhranjenosti prema indeksu tjelesne mase i percentilnim krivuljama SZO, prehrambene i životne navike adolescenata Srednje medicinske škole Tuzla.