OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Jahić, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Lejla Jahić, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: Geotehnički uslovi terena kao osnova za izbor metode zaštite duboke temeljne jame“, u ponedjeljak, 20.02.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U poslednje vrijeme sve više je u upotrebi duboko temeljenje koje sa sobom nosi određeni niz geotehničkih problema koje je potrebno uspješno rješavati. Koncipirana teza je prikazala na koji način geotehnički uslovi terena utiču na izbor metode zaštite duboke temeljne jame, koje su to najpouzdanije metode zaštite, te značaj adekvatnog geotehničkog modeliranja terena prilikom izbora metode zaštite temeljne jame.

Također, prikazani su i problemi koji se javljaju prilikom dubokog temeljenja zbog složenih geotehničkih uslova terena, kao što je pojava podzemne vode prilikom izvođenja radova, skučen prostor i neposredna blizina susjednih objekata te nepravilno definisan geotehnički model terena, a sve ovi znatno utiče na dinamiku izvođenja radova i povećane troškove.

S obzirom da osnovu za razmatranje načina zaštite temeljnih jama kao i dinamiku izvođenja radova u zoni temeljnog tla čini geotehnički model terena, posebena pažnja posvećena je interpretaciji rezultata istraživanja. Na osnovu provedenih istraživanja i analize postojećih podataka prikazano je koliko je značajno definisati geotehnički model terena u zoni temeljenja objekata i koji je njihov uticaj na izmjene projekata. Rezultati istraživanja, prikazani kroz primjere u radu, mogu poslužiti kao osnova inženjerima na terenu koji se bave ovom problematikom, kako bi što efikasnije pristupili definisanju geotehničkog modela terena a potom adekvatnim odabirom metode zaštite temeljne jame.