OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Musić, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 15.06.2023. godine


O B A V I J E S T


Lejla Musić, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Socijalna i pravna zaštita djece bez pratnje i odvojene djece iz populacije migranata, izbjeglica i tražitelja azila na području općine Velika Kladuša u periodu od 2019-2022”, dana 03.07.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Ranko Kovačević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Edin Muftić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Adela Čokić, docent za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj magistarski rad istražuje socijalnu i pravnu zaštitu djece bez pratnje i odvojene djece od populacije migranata, izbjeglica i tražitelja azila u općini Velika Kladuša od 2019. do 2022. godine. Istraživanje se temelji na podacima prikupljenim iz vladinih evidencija, izvještaja nevladinih organizacija i razgovora s ključnim akterima, uključujući socijalne radnike, pravnike i predstavnike organizacija civilnog društva. Istraživanje otkriva da se djeca bez pratnje i odvojena djeca u Velikoj Kladuši suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu socijalnoj i pravnoj zaštiti. Mnoga od te djece doživljavaju traumu, nasilje i iskorištavanje tokom putovanja, ali i u Bosni i Hercegovini, te se i dalje suočavaju sa značajnim rizicima i ranjivostima po dolasku. Unatoč uspostavljenim pravnim i političkim okvirima za zaštitu te djece, sposobnost institucija i službi da odgovore na njihove potrebe ograničena je, a mnoga djeca prolaze kroz praznine u sistemu.
Istraživanje naglašava potrebu za povećanjem resursa, finansiranja i obuke za institucije i pružatelje usluga koji rade s djecom bez pratnje i odvojenom djecom u Velikoj Kladuši. Također naglašava važnost holističkog pristupa socijalnoj i pravnoj zaštiti usmjerenog na djecu, kojim se uzimaju u obzir specifične potrebe i ranjivosti te populacije. U konačnici, ovo istraživanje pruža važne uvide i preporuke za poboljšanje socijalne i pravne zaštite djece bez pratnje i odvojene djece u općini Velika Kladuša, te doprinos širim naporima da se osiguraju prava i dobrobit sve djece u pokretu.
Ključne riječi: djeca bez pratnje i odvojena djeca, migranti, izbjeglice, tražitelji azila, socijalna i pravna zaštita, rizici, ranjivosti, institucije, usluge, kapaciteti, pristup usmjeren na djecu, resursi, okviri politike, preporuke.