OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Trle , profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 22.06.2022. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Lejla Trle , profesor biologije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: 

„Ektoparaziti pasa i mačaka na području Tuzlanskog kantona

u petak  01.07.2022. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14  sati  pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Jasmina Kamberović, docent, predsjednik, Uža naučna oblast “Ekologija biljaka i životinja” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
  1. Dr.sc. Elvira Hadžiahmetovć Jurida, vanredni profesor, mentor i član, Uža naučna oblast “Ekologija biljaka i životinja” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
  1. Dr. sc. Avdul Adrović, redovni profesor, član, Uža naučna oblast “Biosistematika i morfologija životinja” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član  dr.sci. Adisa Ahmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija““   Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SAŽETAK

Predloženo istraživanje podrazumijeva ispitivanje kože i dlake pasa i mački i to po određenim regijama na tijelu. Istraživanje će se sprovesti kod određenog broja pasa i mačaka na primjeru od stotinu uzoraka. Naravno, na prvom mjestu bit će najznačajniji faktori sredine koji obuhvataju različite ekološke faktore, kako biotičke tako i abiotičke.

Istraživanja bi bila sprovedena na području Tuzlanskog kantona. Koristili bi se i podaci dobijeni analizom uzoraka u Veterinarskoj stanici Bukinje Tuzla, Veterinarskoj stanici Džaferagić Tuzla, Veterinarskoj stanici Pet Vet Tuzla, Veterinarskoj stanici Paprikić Živinice te Veterinarskoj stanici Lukavac. Rezultati i diskusija obuhvatili bi veliki dio rada te na kraju doveli do vrlo bitnih i relevantnih zaključaka koji bi mogli poslužiti kao vodič za buduća istraživanja u ovoj oblasti, a prije svega uputiti na značaj ektoparazitskih oboljenja u populaciji pasa i mačaka.

Najvažniji doprinos ovog istraživanja ogleda se u zaštiti psa, mačke, a samim tim i čovjeka od ektoparazitskih oboljenja. Samim istraživanjem utvrdit će se najčešći paraziti koji parazitiraju na određenim dijelovima tijela kod pasa i mačaka, učestalost pojavljivanja istih, čime bi se moglo zaključiti i kako spriječiti njihovu pojavu te dalje širenje. U tom slučaju treba reducirati prevalencu i incidencu pojave parazitskih oboljenja kod pasa i mačaka redovnom higijenom, zaštitom te veterinarskom kontrolom.

Preventivne mjere kao što su pravilna higijena, pregledi te redovna tretiranja pasa i mačaka  sredstvima protiv ektoparazita veoma su značajne u sprečavanju pojave i širenja parazitskih oboljenja. Parazit oduzima domaćinovom organizmu životnu snagu i energiju, čime se smanjuju energetske rezerve organizma, skraćuje životni vijek i povećava mogućnost nastanka težih bolesti.

Takođe, istraživanjem će se doprinijeti na evidentan način prevenciji oboljenja pasa i mačaka koji žive u izrazito lošim uslovima sredine, najviše kad su u pitanju psi i mačke iz azila te psi i mačke lutalice (sa ulice). Očekuje se dobijanje vrlo značajnih podataka o uticaju faktora sredine na učestalost parazitarnih oboljenja sa posebnim akcentom na pse i mačke iz azila i sa ulice.

Ključne riječi: ektoparaziti, pas, mačka, ekološki faktori