OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 26.12.2022. godine

OBAVIJEST


Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima mladih nogometaša”,  dana 09.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Alen Kapidžić, redovni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
 2. dr. sci. Jasmin Zahirović, docent- mentor i član
  Uža naučna oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
 3. dr. sci. Muris Đug, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast „Transformacioni procesi“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.
  Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Jasmin Mehinović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Transformacioni procesi“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.


REZIME RADA


Cilj istraživanja je bio utvrditi razlike u varijablama za procjenu motoričkih sposobnosti mladih nogometaša FK Sloboda Tuzla u selekcijama pionira i kadeta. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 58 ispitanika. Uvidom u dobijene rezultate svih tretiranih varijabli osnovnih centralnih i disperzionih parametara motoričkih sposobnosti pionira i kadeta , možemo vidjeti da je dosta velika homogenost u varijablama istraživanog prostora. Sa ovim istraživanjem smo došli do zaključka da je motorika jako bitan faktor u daljem razvoju djece tog uzrasta te da sami treninzi i pristup istim trebaju biti prilagođeni primarnim motoričkim sposobnostima za tu dobnu skupinu.