OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

 
O B J A V L J U J E

Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Značaj informiranosti adolescentica o karcinomu dojke i grlića maternice u Općini Orašje“, dana 04.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,   pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Gordana Bogdanović, vanredni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Mirela Delibegović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzlii, mentor
  3. Dr.sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član  Dr.sci. Samir Delibegović, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 08 do 14 sati.

 


REZIME RADA

Općenita informiranost u društvu je srodna općoj obrazovanosti društva, u najširem smislu. Shodno prethodno navedenom potrebno je kontinuirano povećavati informiranost opće populacije, a u slučaju ovog rada, informiranost adolescentica i mladih žena o karcinomu dojke i grlića maternice. Sa povećanjem stupnja informiranosti adolescentica i mladih žena o spomenutim karcinomima povećati će se i svijest žena o značaju redovnih samopregleda, kao i ginekoloških pregleda. Ovaj rad ima temeljnu svrhu povećanja opće informiranosti adolescentica i mladih žena o rizicima koje sa sobom nosi neredovno obavljanje ginekoloških pregleda, kao i samopregleda dojke, te isto tako da navedenu populaciju upozna sa prednostima redovitih pregleda. Doprinos ovog rada je u tome da se poveća informiranost mladih žena i adolescentica o navedenim oboljenjima, kako bi se smanjila smrtnost od istih.
Ovaj rad analizira značaj informiranosti adolescentica u odnosu na mlade žene o karcinomu dojke i grlića maternice u općini Orašje. Rad pokušava dokazati postojanje korelacije između socioekonomskih faktora na informiranost adolescentica i mladih žena o karcinomu dojke i grlića maternice, te utvrditi koja populacija od navedenih je bolje informirana.
Ključne riječi: karcinom dojke, karcinom grlića maternice, PA-PA test, samopregled, ginekološki pregled, informiranost, obolijevanje, rano otkrivanje, adolescentice, mlade žene.