OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Smajlović

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 30.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

 Maida Smajlović će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:  Upravljanje medicinskim otpadom tokom pandemije COVID-19“, na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 07.10.2022. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Gordan Avdić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.                                                

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

 

REZIME RADA

 

Rast životnog standarda, povećanje broja stanovnika, razvoj tehnologije, privrednih i vanprivrednih djelatnosti i upotreba nepovratne ambalaže uslovili su da se količina otpada iz dana u dan povećava.

Opasnost okolišu najviše predstavljaju predmeti za jednokratnu upotrebu, koji nakon jedne upotrebe postaju otpad, tačnije posebna kategorija otpada definisana kao medicinski otpad.

Dostupnost i jednokratna upotreba medicinske opreme pridonose pozitivnom trendu proizvodnje navedene kategorije otpada. Od izuzetno velikog značaja je istaći poznavanje terminologije koja se odnosi na medicinski otpad. Da bi se živjelo u skladu sa okolišem, problem zbrinjavanja otpada se mora prepoznati kao jedan  od važnih zadataka svih struktura koje učestvuju u njegovom stvaranju i zbrinjavanju.

Pandemija Covid-19 je donijela mnoge promjene u živote ljudi u cijelom svijetu, donoseći nove izazove, uključujući i pažljivije tretiranje zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada. Iako pandemija na neki način za posljedicu ima smanjenje zagađenosti zraka i emisije stakleničkih gasova, aktivnosti koje se provode radi zaštite zdravlja ljudi istovremeno imaju i negativan uticaj na okoliš. U tom pogledu, posljedice pandemije Covid-19 su i povećanje nastalog medicinskog otpada, kao i promjena njegove strukture, što iziskuje određene prilagodbe i strukturne promjene sistema upravljanja medicinskim otpadom, kako na ustanovama u kojima taj otpad nastaje, tako i kod ovlaštenih operatera za tu kategoriju otpada.

Ključne riječi: medicinski otpad, rizik, zdravlje, pandemija Covid-19, okoliš, oštri otpad, infektivni otpad, infekcija