OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maja Todorović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Maja Todorović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: Conceptual Metaphor Analysis in Political Speeches” (Analiza konceptualne metafore u političkim govorima). Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Mirza Džanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2.  dr sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. dr sc. Adisa Imamović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Alma Jahić Jašić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj završni magistarski rad predstavlja istraživanje pojavljivanja konceptualnih metafora u političkim govorima. U ovom se radu promatra kognitivno-lingvistički pogled na metaforu, koji predlaže razumijevanje apstraktnih konceptualnih domena uz pomoć konkretnih domena, te primjenjuje izvor-meta mapiranje domena na analizu odabranih primjera. U radu se porede govori dvojice političkih vođa – Baracka Obame, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i Davida Camerona, premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Ovi govori su održanipred odgovarajućim domaćim auditorijem kao pobjednički govori nakon izbora za drugi mandat.
Jedan od razloga zbog kojih su predsjednički govori odabrani kao korpus ove studije je činjenica da su metafore koristan alat u objašnjavanju slabo poznatih političkih i društvenih pojmova široj publici. Govornici su ih održali nakon što su ostvarili pobjedu i održani su pred domaćom publikom, te oni sadrže mnogo apstraktnih i kompliciranih tema koje, zapravo, trebaju biti predstavljene na najbolji mogući način. Nakon što je kreiran korpus, u radu su se analizirale razlike i sličnosti u izrazima između ova dva govornika. U radu se također razmatra namjerna upotreba konceptualne metafore i njena funkcija u domenu politike.
Ovaj završni magistarski rad sastoji se od sedam dijelova. U uvodnom su dijelu izloženi istraživanje, cilj istraživanja i hipoteze. Teorijski pregled razmatra razne aspekte konceptualne metafore, teorije koje su relevantne za istraživanje – naima, kognitivno-lingvistički pogled na metaforu Georga Lakoffa, Marka Johnsona i drugih autora koji se bave kognitivnom lingvistikom, te izučavanje Gerarda Steena o namjernoj upotrebi konceptualne metafore. U metodologiji je opisan korpus kao i način na koji je on organiziran i analiziran. Analiza korpusa, kao najveći dio, prikazuje analizirane konceptualne metafore koje su grupirane prema temama koje opisuju. Nakon toga, diskusija poredi analizu oba govornika sa glavnom hipotezom i pomoćnim hipotezama i daje se pregled zaključaka.