OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Majda Štumpf Džaferagić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Majda Štumpf Džaferagić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Savremeni metodički pristupi u nastavi usmene književnosti za osnovnu školu“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 16.10.2021. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Amira Turbić Hadžagić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Temeljna je teza ovog rada da savremeni metodološki pristupi temeljeni na modelima problemske, interaktivne i projektne nastave mogu učenicima dati bolje vještine i kompetencije. Kako bismo dokazali ovu tezu, prvo smo predstavili osnovna načela savremenih metodoloških pristupa i nastave temeljene na ishodima učenja, a zatim smo izveli eksperimentalnu nastavu sa ičenicima. Predmet na kojem je dokazana teza bila je usmena književnost u višim razredima osnovne škole. Jedna grupa učenika radila je prema metodama tradicionalne nastave dok je druga grupa učenika radila prema metodama savremene nastave zasnovane na principu ishoda. Rezultati su interpretirani pomoću provjere znanja i upitnika. Pokazali su prednost savremenih nastavnih pristupa u području kreativnosti, razumijevanja, prihvatljivosti nastavnih sadržaja usmene književnosti, te njegov potencijal da učenicima pruži vještine i kompetencije potrebne u suvremenom obrazovanju i na tržištu rada.