OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marijana Jandrić – Kočić, specijalista porodične medicine

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Marijana Jandrić – Kočić, specijalista porodične medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Pretilost djece školskog uzrasta i skrining komplikacija pretilosti” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.09.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Porodična medicina“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Uvod: Pretilost se po Međunarodnoj klasifikaciji bolesti svrstava u endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma . Predstavlja hroničnu multifaktorijalnu bolest praćenu nenormalnim ili prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva koja može imati značajan uticaj na zdravstveno stanje (metaboličke i kardiovaskularne komplikacije pretilosti), blagostanje (socijalno i psihološko), samopoštovanje, akademski uspjeh i kvalitet života koje dijete doživljava. 

Ciljevi: Istraživanje je imalo za cilj ispitati učestalost prekomjerne tjelesne težine i pretilosti u djece uzrasta u osnovnoj školi, uraditi skrining mogućih komplikacija u pretile djece uključujući: hipertenziju, dislipidemije, hiperglikemiju ili dijabetes i nealkoholnu masnu jetru te utvrditi povezanost sa rizikom prekomjerne tjelesne težine i pretilosti.

Metodologija: Urađena je epidemiološka studija presjeka u Osnovnoj školi “Branko Ćopić“ u Krupi na Uni. U istu je uključeno 40 (47,1%) djevojčica i 45 (52,9%)  dječaka. Ispitanicima je uzeta anamneza, pregledana medicinska dokumentacija od ranije, urađen pregled abdomena ultrazvukom i set laboratorijskih pretraga koji je uključivao glukozu u krvi natašte, ukupni holesterol i trigliceride. 

Rezultati: Normalna uhranjenost utvrđena je u 54 (63,5%) učesnika u istraživanju, pothranjenost u 12 (14,1%), prekomjerna uhranjenost u 5 (5,9%), a pretilost u 14 (16,5%) istih. Uzrast (p=0.477) i spol (p=0,435) ispitanika nisu statistički značajno uticali na stepen tjelesne uhranjenosti. Značajan broj ispitanika je imao povišene vrijednosti glukoze u krvi (predijabetes 28,2%, dijabetes 2,4%). Većina istih (96,4%) je imala normalne vrijednosti holesterola u krvi. Povišene vrijednosti triglicerida u krvi, predhipertenzija i hipertenzija, kao odvojeni faktori rizika, bili su prisutni u 10,6% ispitanika . U jednog učesnika u istraživanju ultrazvučnim pregledom je utvrđeno postojanje jetrene steatoze prvog stepena. Pretilost je predstavljala značajan prediktor razvoja povišenih vrijednosti triglicerida u krvi (p=0,002), predhipertenzije i hipertenzije (p=0,000). Nije utvrđeno postojanje statistički značajnog uticaja iste na strukturu jetre (p=0,365), vrijednosti glukoze (p=0,726) i holesterola (p=0,749) u krvi ispitanika. 

Zaključci: Prekomjerna uhranjenost i pretilost su utvrđene kod 19 (22,4%) učenika. Povišene vrijednosti triglicerida, predhipertenzija i hipertenzija, su predominantno prisutni u pretilih ispitanika. Pretilost nije značajno uticala na vrijednosti glukoze u krvi ispitanika. Dijabetes je ustanovljen u pretilih ispitanika sa pozitivnom porodičnom anamnezom (dijabetes melitus tip 2 u prvom ili drugom koljenu). Najveći broj pretile djece ima normalnu strukturu jetre i uredne vrijednosti holesterola u krvi. Dijagnoza pretilosti, koja se može blagovremeno otkriti, predominantno sistematskim pregledima učenika u osnovnoj školi, je neopravdano zanemerena mjera prevencije ozbiljnih hroničnih nezaraznih bolesti, kao i skrining metoda za mnoge druge zdravstvene i socijalne rizike.                                                                       

Ključne riječi: pretilost, komplikacije, skrining, osnovna škola.