OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marina Jotić Ivanović, doktor medicine

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 08.12.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Marina Jotić Ivanović, doktor medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj pandemije COVID-19 na prehrambene i životne navike zdravstvenih radnika“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.12.2021. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet Porodična medicina
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

Pandemija COVID-19 je imala veliki uticaj i udarac na živote ljudi širom planete. Međutim, prvi na udaru i oni koji su se suočili sa do sada nepoznatim infektivnim agensom su bili zdravstveni radnici. Zdravstveni sistemi širom svijeta su dovedeni do ruba pucanja i tokom ovog turbulentnog perioda morali su da prođu niz organizacijskih promjena kako bi se zaštitili zdrastveni radnici, a istovremeno pružila najbolja moguća zdravstvena zaštita svim korisnicima. Upravo ove promjene u režimu rada i preopterećnost poslom kod zdravstvenih radnika su dovele do pojave stresa, promjene prehrambenih i životnih navika.

Rad je imao za cilj da utvrdi prehrambene i životne navike zadravstvenih radnika u domovima zdravlja, te da li je došlo do njihove promjene tokom pandemije COVID-19.

Prikupljanje primarnih podataka za potrebe ovog istraživanja izvršeno je primjenom metode ispitivanja, korištenjem anketna upitnika kao obrasca za prikupljanje podataka. Istraživanje je sprovedeno u domovima zdravlja, i vršeno u elektronskoj formi u periodu od 18.08.-10.10.2021. godine korištenjem google.forms platforme za online anketiranje, pri čemu je molba za učešće ispitanicima dostavljana na njihove mail adrese.

U navedenom periodu, prikupljeni su odgovori od ukupno 130 zdravstvenih radnika, pri čemu je, zbog uočenih nepravilnosti u smislu netačnog popunjavanja datuma rođenja, devet anketnih upitnika bilo neophodno isključiti iz dalje analize, tako da će se za istraživanje uticaja pandemije COVID-19 na prehrambene i životne navike zdravstvenih radnika koristiti podaci dobijeni na uzorku od ukupno 121 ispitanika.

Rezultati ukazuju na to da 57,85% zdravstvenih radnika smatra da tokom pandemije nije došlo do promjene njihovih ustaljenih standarda prehrane ili životnih navika, dok je ostalih 42,15% uočilo određene promjene. Pri tome, 19,01% ih smatra da je tokom pandemije došlo do poboljšanja, a 23,14% do pogoršanja prehrane i životnih navika.

Ključne riječi: pandemija, zdravstveni radnici, prehrana, životne navike