OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marko Brakus, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Marko Brakus, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Elektrokarotažna merenja pri remontnim radovima na bušotini“ u utorak, 07.02.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U radu je opisan značaj elektrokarotažnog mjerenja u tehnologiji izrade naftnih bušotina.
Kroz prvi dio rada, predstavljen je pregled opreme koja se koristi za izvođenje elektrokarotažnog mjerenja, kao i detaljan prikaz vrste EK mjerenja koja se izvode u remontnim bušotinama.
Drugi dio rada obuhvata vrste remotnih radova u bušotinama različitih namjena.
Pored toga, prikazan je i projektni zadatak za bušotinu X-1, a opisane su i tehničke mjere zaštite na radu, te mjere zaštite okoline.
Ključne riječi: bušotina, eksploatacija, geofozika, električna mjerenja, remontni radovi, nafta