OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marko Gaćinović, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Marko Gaćinović, dipl.inž.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izrada i opremanje koso-usmjerene bušotine X-2 na naftnom polju Zrenjanin“ u ponedjeljak 06.02.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Rad se sastoji iz dva dijela, teorijskog i istraživačkog.
U teorijskom dijelu rada, dat je uopšten prikaz o koso-usmjerenom bušenju i bušotinama, a prikazani su i pribori koji služe za rad prilikom bušenja koso-usmjerenih bušotina.
U tom cilju, prikazani su uređaji i instrumenti, neophodni za njihovo efikasno pozicioniranje i kontrolu u procesu realizacije. Prezentovane su karakteristike, uslovi i mogućnosti prim,ene uređaja i instrumenata, odnosno sistema za orjentaciju pribora za usmjeravanje, kontrolna mjerenja u toku bušenja i ispitivanje kanala bušotine, nakon njihove izrade.
Drugi, istraživački dio rada, sastoji se u prikazu potrebe povećanja obima proizvodnje u budućem periodu na naftnom polju ‘’Zrenjanin’’.
Definisan je niz analiza i servisnih operacija, kako bi se izvršilo bušenje novih bušotina (u cilju pogušćenja mreže bušotina i povećanja stepena iskorištenja ležišta), kao i njihovo opremanje i puštanje u proizvodnju.

Ključne riječi: nafta, gas, naftna bušotina, naftno polje, trajektorija, ležište, fluid, proizvodnja