OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 22.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Marko Zec, magistar fizičkog vaspitanja i sporta će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “UTICAJ KOFEINA NA MANIFESTACIJU SNAGE“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 09.11.2021. godine u 15:30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1.  dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Porodična medicina“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

 

Kofein je najpopularniji prirodni stimulans tj. biljni alkaloid koji ima pozitivan učinak na
mentalne i fizičke performanse. Iako je sastavni dio 60-tak biljnih vrsta, kofein se najčešće unosi u organizam konzumiranjem kave, čaja, coca-cole, proizvoda s ekstraktom guarane, a u novije vrijeme i konzumiranjem enrgetskih napitaka te suplemetcaije u vidu tableta. Primarni cilj rada bio je istražiti i utvrdititi akutni uticaj kofeina na sportske performanse tipa manifestacije snage, odnosno da li konzumacijom kofeina od 6mg/kg utičemo na poboljšanje opšte snage, jakosti i eksplozivne snage. Sekundarni cilj bio je ispitati i analizirati nivo percipiranog napora i subjektivnog osjećaja zamora nakon konzumacije kofeina u odnosu kada ispitanici nisu uzimali kofein prije testiranja. Uzorak je činilo 32 ispitanika u dobi od 18 do 25 godina starosti, koji su po dolasku ispunili anketni upitnik o poznavanju kofeina, po tom su izveli tri raličita standardizovana testa snage, nakon čega su konzumirali kofein u omjeru od 6 mg po kilogramu tjelesne težine, te nakon 45 min ponovno izveli tri testa snage. U uslovima konzumacije kofeina dobijena je statistički značajna razlika u manifestaciji sve tri vrste snage u odnosu na inicijalno testiranje, dok se nivoi percipiranog napora i zamora, zatim suhoća usta, potrebe za vodom i drhtanje ruku nisu mjenjali nakon uzimanja kofeina u odnosu na inicijalan test.
Zaključeno je kako kofein ima ergogeni učinak na sve tri manifestna oblika snage, te se temeljem rezultata istraživanja može preporučiti konzumacija kofeina prije treninga snage u svrhu akutnih poboljšanja u jačini izvođenja.

Ključne riječi: kofein, snaga, trening