OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA- Martina Tadić, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 25.06.2024. godine

 

O B A V I J E S T

 

Martina Tadić, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Kognitivne distorzije i motivacija za kockanje kod žena”, dana 08.07.2024. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Meliha Bijedić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Ranko Kovačević, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.


Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Edin Muftić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj magistarski rad istražuje kognitivne distorzije i motivaciju za kockanjem kod žena. Istraživanje otkriva da različiti motivacijski čimbenici mogu biti prisutni kod osoba koje se bave kockanjem. Dok su se osjećaj uzbuđenja i ekonomska motivacija pokazali značajnima, osjećaj zabave nije pokazao statistički značajnu povezanost s učestalošću kockanja. Istraživanjem se došlo i do podatka da ispitanice pokazuju izraženije kognitivne distorzije povezane s iluzijom kontrole i vjerovanjem u sretne brojeve, dok starosna dob i vjerovanje u sretne predmete nemaju značajan utjecaj na prisutnost kognitivnih distorzija. Ispitanice koje vjeruju da mogu povratiti izgubljeni novac ili osjetiti sreću pokazuju snažnu iluziju kontrole. To je česta kognitivna distorzija koja može potaknuti nastavak kockanja unatoč gubicima. Na temelju rezultata, možemo zaključiti da postoje razlike u kognitivnim distorzijama u odnosu na učestalost kockanja, posebno kada se razmatra ozbiljnost problema s kockanjem i višestruka motivacija za kockanjem.

Ključne riječi: kognitivne distorzije, motivacija za kockanjem, žene, uzbuđenje, iluzija kontrole, učestalost kockanja, sreća.