OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Martina Zubak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 17.05.2022. godine


O B A V I J E S T


Martina Zubak, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uspješnost ženskih košarkaških ekipa u prostoru standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti na dva različita nivoa takmičenja”, dana 02.06.2022. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Vlatko Šeparović, redovni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Edin Užičanin, docent- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Melika Muratović, van. prof.– član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Alen Kapidžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovaj rad je obuhvatio istraživanje učinka ženskih košarkaških ekipa koje se takmiče na dva različita nivoa takmičenja, Prvenstvo BiH i WABA ligi. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 20 ekipa koje su igrale Prvenstvno BiH ( 12 ekipa ) i WABA liga ( 8 ekipa) u sezoni 2020/2021. Odigrano je ukupno 35 utakmica ( 20 utakmica prvenstva BiH i 15 utakmica WABA lige ). Utakmice su analizirane pomoću FIBA obasca za praćenje parametara situacijske efikasnosti sa 22 parametra , od kojih je 20 korišteno u ovom istraživanju. Osnovni cilj ovog istraživanja bilo je da se otkrije da li je moguće razlikovati uspješne od neuspješnih ekipa na dva različita nivoa takmičenja na osnovu 20 standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti u košarci. Dobijeni rezultati su pokazali da postoje statistički značajne razlike između pobjednika na oba nivoa takmičenja u statističkim parametrima ofanzivnog karaktera.