OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Matea Andrejaš, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 01.09.2023. godine

 

Matea Andrejaš, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena Tomatis metode u logopedskom radu”, dana 22.09.2023. godine u 10,00 sati u sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednica;
  2. Dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3. Dr. sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor za užu naučnu oblast
    „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli,

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Rad se bavi ispitivanjem uticaja primjene Tomatis metode u logopedskom radu. U istraživanju je učestvovalo pet ispitanika starosti od dvije do pet godina života. Četiri ispitanika su muškog spola, dok je jedan ispitanik ženskog spola. Svi ispitanici imaju dijagnozu usporenog govorno- jezičkog razvoja koju je postavio kvalificirani logoped. Za praćenje napretka u logopedskom tretmanskom procesu, a nakon prvog i drugog ciklusa Tomatis intenzivnog tretmana kojemu su svi ispitanici bili izloženi, korišten je Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do šeste godine-lista procjene. Kod svih ispitanika praćen je napredak u okviru kognitivnih vještina, komunikacije i fine motorike. Prisutne su statistički značajne razlike i bolji rezultati kod svih ispitanika uključenih u logopedski tretman na skali za procjenu komunikacije nakon završenog prvog, ali i drugog ciklusa intenzivnog tretmana Tomatis metodom. Prema izvještaju roditelja u procentu 100% navode se pozitivne promjene u komunikaciji kod njihove djece nakon intenzivnog tretmana Tomatis metodom.

Ključne riječi: Tomatis metoda, logopedski rad, usporen govorno-jezički razvoj, vodič za procjenu