OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mediha Jahić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 10.07.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Mediha Jahić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Primjena izvještajno-prognozne stanice u integralnoj proizvodnji jagode“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 19.07.2024. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Midhat Glavić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.REZIME RADA


Primjena izvještajno-prognoznih stanica u integralnoj proizvodnji obezbjeđuju pravovremene informacije poljoprivrednicima o vremenskim uslovima i na osnovu dobivenih  podataka poljoprivrednici mogu dobiti savjete o mjerama koje treba preduzeti kako bi se zaštitili usjevi od potencijalnih uzročnika biljnih bolesti i štetočina. Sistem omogućava prikupljanje različitih podataka  kroz vremenske stanice na terenu i njihovo obrađivanje  kako bi se dobile vrijedne preporuke. 
Na svim poljoprivrednim kulturama svake godine javljaju se štetni organizmi koji svojim negativnim djelovanjem umanjuju prinose, kvalitet proizvoda te mogu prouzrokovati značajne štete. Intenzitet pojave pojedinog štetnog organizma zavisi o klimatskim prilikama, biološkom potencijalu štetnog organizma kao i osjetljivosti biljke domaćina.
Kako bi se  štete smanjile nužno je provoditi redovne mjere zaštite, a savremenu zaštitu bilja prati i  briga o očuvanju okoliša i bioraznolikosti, zdravlju ljudi i životinja te opravdanost  primjene sredstava za zaštitu bilja u odnosu na dobit proizvodnje. Za efikasno suzbijanje štetnih organizama, očuvanje okoliša te ekonomičnost proizvodnje nužno je organizovati i provoditi izvještajno-prognozne poslove za zaštitu bilja kao temelj integralne zaštite bilja.
Pomoću izvještajno-prognoznih stanica prate se bitni parametri koji utiču na pojavu određenog uzročnika biljne bolesti i pojave štetnika (temperatura vazduha, relativna vlaga vazduha, količine padavina, prisutnosti vlage na listu, temperature u zoni biljke). Prikupljeni podaci obrađuju se pomoću računarskih programa te se dobiva informacija o početku, trajanju i intenzitetu napada uzročnika biljne bolesti i štetnika što omogućava određivanje pravovremenog roka tretiranja te odabir odgovarajućih pripravaka pesticida za njihovo preventivno suzbijanje.
Prihvatanjem dobre evropske prakse, smanjeni su troškovi  za poljoprivrednike i povećana ukupna proizvodnja i dobit. Sa druge strane, potrošači dobijaju zdravstveno, higijenski ispravan i kvalitetan proizvod.