OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Meliha Šabanović, bach. ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Meliha Šabanović, bach. ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:
“Mogućnosti efikasnije potrošnje energije i resursa u različitim sektorima industrije” pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Indira Buljubašić, redovni profesor, predsjednik,
  uža naučna oblast “Energetska postrojenja i ekologija”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 2. Dr.sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, mentor,
  uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 3. Dr.sci. Izudin Delić, vanredni profesor, član,
  uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
  Za zamjenskog člana imenuje se dr.sci. Midhat Osmić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Energetska postrojenja i ekologija”.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 17.03.2023. godine sa početkom u 10,00 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 

REZIME RADA

 

Danas živimo u vremenu kada se svijet suočava sa ozbiljnim problemom, klimatskim promjenama. Efikasna potrošnja energije prepoznata je kao najbrži i troškovno najdjelotvorniji način poboljšanja sigurnosti snabdijevanja energijom i borbe protiv klimatskih promjena. Međutim, često problem nedovoljnog znanja, edukacije i osviještenosti dovodi do prekomjerne, neracionalne i neefikasne upotrebe energije. Velika potrošnja energije primijetna je kako kod pojedinca kao potrošača, pa sve do mnogo većih i značajnih potrošača, kao što su mala i srednja preduzeća (MSP) u sektoru industrije. Industrija je jedan od glavnih svjetskih potrošača energije do sad, te se očekuje da će i u budućnosti ostati jedna od vodećih grana u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.
Za većinu kompanija u Bosni i Hercegovni (BiH), može se konstatovati, da na žalost, uglavnom nemaju uposlenika odgovornog za energetski sektor, da vrlo rijetko prate i analiziraju potrošnju, te identifikuju moguća mjesta uštede. Također, može se primjetiti da su istraživanja o potrošnji energije i povećanju energetske efikasnosti u MSP u BiH rijetka. Pad cijena tehnologija obnovljivih izvora energije (OIE), potakao je i pojačan interes MSP, a naročito za izgradnjom vlastitih solarnih fotonaponskih elektrana (FNE).
Cilj istraživanja u okviru rada je analizirati i uporediti energetske potrebe, odnosno potrošnju električne energije, vode, i drugih resursa (u svrhe grijanja i hlađenja, kao i za potrebe proizvodnih procesa) karakterističnih za određeni sektor industrije, u oblasti MSP. U analizi su obzir uzeta tri sektora industrije i to: mesna industrija X, industrija proizvodnje i prerade plastike Y i industrija obrade metala i proizvodnje pločastog namještaja Z. Također, jedan od ciljeva u istraživanju pokazati kako i sama vrsta industrije, odnosno proizvodni procesi i zahtjevi tržišta utiču na potrošnju električne energije i resursa. Pored toga, kako su u nekim MSP u 2022. godini instalirane FNE za vlastitu upotrebu, u tom slučaju analizitati će se njihov uticaj na smanjenje potrošnje, odnosno povećanje energetske efikasnosti (EE), ali svakako i uticaj na smanjenje emisija CO2. Na konkretnim primjerima, pokazati će se isplativost izgradnje FNE, tj. izračunati će se period povrata investicije. Za taj proračun koristiti će softver engl. Energy Saving International AS –ENSI Economy, dok će se za proračun smanjenja emisija CO2 koristiti dodatak softvera engl. Energy Saving International AS, Energy Auditing of Buildings – energetski pregled zgrada, ENSI EAB.


Ključne riječi: električna energija, resursi, potrošnja, mala i srednja preduzeća, industrija, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, emisije CO2.