OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melina Korlatović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Melina Korlatović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Privreda na tlu današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme principata“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 28.05.2021. godine u 15:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Enver Imamović, redovni profesor, emeritus izabran na užu naučnu oblast „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Sarajevu,
  2. dr.sc. Mersiha Imamović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  3. Dr.sc. Midhat Spahić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Srednji vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli.

Rezervni član Komisije: dr sc. Adnan Jahić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeno doba“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Vrijeme principata na tlu današnje Bosne i Hercegovine obilježeno je velikim promjenama u privredi koje možemo pratiti kroz poljoprivredu, rudarstvo, zanatstvo, trgovinu i stočarstvo. Zahvaljujući naprednijoj obradi zemljišta, veliki napredak doživljava poljoprivreda, što se posebno manifestuje kroz vile rustike podignute na plodnom zemljištu. To su ujedno bila i prva rimska naselja, a gdje su klimatski uslovi dozvoljavali, uzgajane su masline i vinova loza. Stočarstvo je također doživjelo određene promjene, a dobar primjer za to su norme koje regulišu pravo nad pašnjacima. Rudno bogatstvo – zlato, srebro i željezo za Rimljane je imalo veliki značaj, pa je eksploataciji ruda posvećena velika pažnja, što je rezultiralo podizanjem rudarskih naselja. Ove privredne grane utjecale su na razvoj trgovine i zanatstva, a kretanju trgovaca i različitih proizvoda doprinijela je dobra mreža puteva.