OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melina Kurtović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Melina Kurtović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mogućnosti usklađivanja organizacije bosanskohercegovačkih lokalnih javnih medija sa standardima Evropske unije“.
Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 20.09.2021. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Mirza Mehmedović, docent izabran za užu naučnu oblast „Komunikologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Šejn Husejnefendić, docent izabran za užu naučnu oblast „Masovni mediji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Mirza Mahmutović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Masovni mediji“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Magistarska teza „Mogućnosti usklađivanja organizacije bosanskohercegovačkih lokalnih javnih medija sa standardima Europske unije“ prvenstveno se bavi medijskom slikom i stanjem u javnim lokalnim medijima na području Tuzlanskog kantona. Da bi se adekvatno predstavilo trenutno stanje u javnim lokalnim medijima, potrebno je definisati ulogu medija u društvu, odnosno medijske funkcije, posebno u tranzicijskim zemljama, kao što je Bosna i Hercegovina. Rad se bavi medijskim sistemom u Bosni i Hercegovini, odnosno stanjem u javnim lokalnim medijima, problemima i izazovima sa kojima se susreću, te odnosom koji ovi mediji imaju prema vlasnicima (osnivačima) i lokalnim zajednicama (građanima). Rad se oslanja na teorijske okvire, te profesionalne, etičke i zakonske standarde i njihovo poštivanje u praksi. Važan dio analize obuhvata zakonske odredbe koje uređuju funkcionisanje javnih lokalnih medija (servisa) kao medija čija je primarna uloga zadovoljavanje interesa publike/građana.