OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milana Ignjatić, dipl. inž. prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 12.09.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Milana Ignjatić, dipl. inž. prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Kvalitet ishrane i suplementacija trudnica“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 20.09.2022. godine u 09:30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Porodična medicina“
  Medicinski fakultet fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Trudnoća je poseban period u životu svake žene. Za kvalitetnu prehranu ploda potrebna je kvalitetna prehrana same trudnice. Prehrana može da izazove komplikacije u trudnoći, zato je bitno paziti na kvalitet i kvantitet namirnica koje se konzumiraju tokom trudnoće. Uravnotežena prahrana trudnice podrazumijeva konzumiranje različitih vrsta namirnica kako bi upotpunila dnevne potrebe za potrebnim nutrijentima. Ukoliko je ishrana jednolična onda se ne unosi dovoljno nutrijenata. Bitna je ishrana i prije same trudnoće, jer ona određuje, uglavnom, dalju ishranu tokom trudnoće. Tokom ishrane u trudnoći potreban je unos većih količina različitih vitamina i minerala u odnosu na ishranu prije trudnoće. Preporučenim unosom različitih vitamina i minerala, te grupa namirnica iz piramide pravilne prahrane, postiže se uravnotežena ishrana koja je bitna za trudnicu i dijete. Tokom trudnoće, zabranjeno je konzumiranje duhana, alkohola, droga, nedozvoljenih lijekova, jer imaju štetne posljedice za zdravlje trudnice i ploda.
Istraživanje je provedeno uz pomoć anketnog upitnika, putem društvenih mreža. Upitnik je sastavljen od ukupno 22 pitanja, koja su sačinjavala opšta i pitanja o kvaliteti ishrane, preporukama za suplementaciju i od koga su te preporuke došle, te upotrebi istih.
Cilj istraživanja bio je utvrditi koliko su trudnice upoznate sa konceptom pravilne prahrane, te da li su edukovane o važnosti uzimanja suplemenata tokom trudnoće, koji su suplementi najviše zastupljeni u trudnoći, te da li konzumiraju duhanske cigarete i alkohol. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 100 trudnica, fertilne dobi.
Rezultati ukazuju na visok stepen informisanosti trudnica o pravilnoj prehrani tokom trudnoće. 
Prehrambene navike većine trudnica se nisu mijenjale tokom trudnoće. Također, utvrđeno je da postoji navika konzumiranja dodataka prehrani tokom trudnoće, dok veći broj trudnica, nije informasan o korištenju folne kiseline prije začeća.

Ključne riječi: trudnoća, uravnotežena i kvalitetna ishrana, dodaci prehrani.