OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
 
OBJAVLJUJE
 
 
Milica Stojanović, bach.-dipl.ing.industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:  „Optimizacija procesa opremanja i  osvajanja bušotina na primeru bušotine SM-x-1“, dana 09.12.2023. godine,  sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:
 
  1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast ‘Bušotinsko inženjerstvo’, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjendik
  2. Dr.sci. Sanel Nuhanović,  vanredni profesor, uža naučna oblast ‘Bušotinsko inženjerstvo’, Rudarsko-geološkoško-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor,  uža naučna oblast ‘Bušotinsko inženjerstvo’, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, zamenik člana komiisje.
 
Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.
 
 
REZIME RADA
 
U ovom magistarskom radu opisan je kompletan proces ispitivanja i osvajanja tri različita intervala, od kojih je samo poslednji dao ekonomski isplative rezultate. Opisana je oprema za ispitivanje i osvajanje bušotine koja je primenjivana, vrste opremanja i konstrukcija bušotine. Kako se u svetu poslednjih godina dosta ulaže u povećanje nivoa HSE kulture (Health Safety Enviroment), na kraju su date opšte i posebne mere zaštite na radu kao i zaštita od požara i eksplozija.
Ključne reči: osvajanje bušotina, sigurnosna oprema na ušću bušotine, geofizički karotaž, opremanje bušotine, ispitivanje i osvajanje intervala, zaštita na radu, HSE, zaštita od požara i eksplozija, zaštita životne sredine.