OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Minela Agić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B A V I J E S T


Minela Agić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mogućnosti primjene i potencijalni efekti e-uprave u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini“ dana 01.11.2023. godine u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Edina Šehrić, docent – predsjednik
  (uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Emir Mehmedović, docent– mentor i član
  (oblast “Upravno-pravna” na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu – ekv. uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr. sci. Edin Djedović, docent – član
  (uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
 • Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – zamjenski član,
  Uža naučna oblast „Građansko-pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Tradicionalna javna uprava se već dugo vremena suočava sa općom percepcijom nedovoljne efikasnosti i velike potrošnje. U okviru općih trendova i za javnu upravu u Bosni i Hercegovini se može reći da je spora, glomazna, neefikasna, neodgovorna te da ne daje rezultate koji građani od nje očekuju. Građani očekuju efikasnu i efektivnu javnu upravu koja će im biti servis u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa, odnosno pružanju javnih dobara i usluga. Da bi dobili takvu javnu upravu potrebno je izvršiti njenu reformu, poboljšati komunikaciju sa građanima, pružiti kvalitetnu uslugu na jednostavan i brz način, te omogućiti ostvarivanje usluga na jednome mjestu.
Pod pojmom reforme javne uprave podrazumjevamo unapređenje javne uprave promjenom zakonodavstva ili načina obavljanja poslova uprave koje ima za cilj poboljšanje efikasnosti javne uprave. Efikasno upravljane u organima javne uprave ima strateški značaj za modernizaciju države. E-uprava podrazumijeva institucije javne uprave koje svoje usluge u potpunosti ili djelimično pružaju online i time omogućavaju mnogo lakši, transparentniji i efikasniji način, a koriste napredne informacijske i komunikacijske tehnologije. 
Za građane i poslovne subjekte uvođenje e-uprave značajno bi doprinijelo smanjenju utroška vremena, smanjenju transportnih i drugih troškova za obavljanje poslova s javnom upravom dok bi uvođenje e-uprave za organe javne uprave predstavljalo smanjuje troškova radnog vremena zaposlenih u javnoj upravi za saradnju s ostalim organima javne uprave, kao i smanjenje troškova nabavke infrastructure zbog zajedničkog korištenja informacijske infrastrukture. Za kvalitetnu reformu javne uprave pored korištenja modernih tehnologija i ulaganja u postupak informatizacije te unapređenje procesa pružanja usluga potrebno je izvršiti i usklađivanje zakonskih propisa u cilju omogućavanja e-uprave.
Ključneriječi:javna uprava, reforma javne uprave, upravni postupak, e-uprava, informacijsko komunikacijske tehnologije, e-usluge, e-servis.