OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Minela Ćejvan bachelor, ing. zaštite okoliša

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 10.01.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Minela Ćejvan bachelor, ing. zaštite okoliša će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Eksperimentalno ispitivanje mogućnosti fitoremedijacije aromatičnim biljkama na tlu onečišćenom teškim metalima“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.01.2023. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Industrijska i okolinska biotehnologija“
  Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,predsjednik
 2. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Ekrem Pehlić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Opšta i anorganska hemija“
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA


U ovom radu predstavljeno je ispitivanje efikasnosti biljnih kultura mente (lat. Mentha piperita L.) i lavande (lat. Lavandula spica L.) u fitoremedijaciji tla onečišćenog teškim metalima olovom i kadmijem. Eksperiment je izveden u laboratorijski kontrolisanim uslovima na 10 sadnica mente i 10 sadnica lavande koje su posađene u 2,5 i 5 kg tla i zalijevane rastvorom teških metala u vremenskom periodu od tri mjeseca. Za određivanje koncentracije teških metala korištena je plamena metoda atomske apsorpcijske spektrofotomerije. Rezultati su pokazali da je prosječna koncentracija olova 1531,6 mg/kg suhe tvari mente i 1477,3 mg/kg suhe tvari lavande, a prosječna koncentracija kadmija 486,5 mg/kg suhe tvari mente i 234,2 mg/kg suhe tvari lavande. Prosječna vrijednost fitoakumulacijskog faktora za olovo je 4,4 za mentu i 4,5 za lavandu, a za kadmij 8,0 u biljnom materijalu mente i 4,1 u lavandi. Najveće vrijednosti fitoakumulacijskog faktora za olovo i kadmij detektovane su u biljnom materijala mente i lavande koji su zalijevani najmanjim volumenom rastvora teških metala i imaju najmanju koncentraciju teških metala u tlu. Na osnovu rezultata, biljne kulture menta i lavanda mogu se smatrati hiperakumulatorima teških metala olova i kadmija. Također, teški metali ne utiču na rast i razvoj lavande koja se može koristiti za proizvodnju eteričnog ulja i korištenje ove aromatične biljke je ekonomičan način eliminacije teških metala iz tla.

Ključne riječi: onečišćeno tlo, fitoremedijacija, fitoakumulacijski faktor, menta, lavanda, teški metali, olovo, kadmij.