OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

Miranda Zukić, dipl.inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehanizam interakcije potpornih konstrukcija sa tlom i stijenskom masom“ u ponedjeljak, 27.11.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor, uža naučna obalst Mehanika sa geomehanikom i geotehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Sabid Zekan, vanredni profesor, uža naučna oblast Mehanika sa geomehanikom i geotehnika, Rudarsko-geološkoško-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor, uža naučna oblast Mehanika sa geomehanikom i goetehnika, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, zamenik člana komiisje.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Interakcija potpornih konstrukcija sa masivom, još uvijek ima različite pristupe autora poput Coulomba, Rankina i drugih istraživača. U ovom radu analizirane su postojeće teorije i prikazani su proračuni kao rezultat datih teorija koji se koriste u geotehničkom inženjerstvu. Potporne konstrukcije kao pasivni, vještački elementi predstavljaju geotehnoičku konstrukciju. Interakcija konstrukcije sa masivom je fizička pojava koja je značajno složena zbog toga što je masiv veoma neujednačen u pogledu svojih fizičko-mehaničkih osobina, kako po vremenu tako i prostoru.
Mobilizacija aktivnih i reaktivnih sila u tlu oko potpornih konstrukcija zavisi i od drugih faktora kao što je podzemna voda, zatezne pukotine u tlu, uslojeno tlo, uticaji površinskog opterećenja, izlomljene površine terena, nagib terena, sabijanje tla iza zida, potresi, reološke osobine.
U magistarskom radu obuhvaćen je veći dio parametara koji imaju ključnu ulogu i uticaj na interakciju. Pokazan je značaj parametara dobijenih empirijskim putem koji često budu zanemareni prilikom softwerskih proračuna kao i onih dobijenim analitičkim putem.
Pri dimenzioniranju potpornih konstrukcija, vrlo često dolazi do potcjenjivanja ili precjenjivanja sile pritiska tla. Tad konstrukcija u prvom slučaju, trpi deformacije i pomjeranja, do loma konstrukcije ili tla ispod nje. U drugom slučaju dobijamo neracionalnu, predimenzionisanu i skupu potpornu konstrukciju.
Zaključak magistarskog rada je da je kod inženejrstva potpornih konstrukcija neracionalno izvoditi tipske konstrukcije, već je daleko pravilnije koristiti tipske inetarakcije, što podrazumijeva konstruktivno jedinstvo prirodnog masiva i vještačkog ugrađenog materijala.