OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirel Jahić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

 

Mirel Jahić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dinamička kompenzacija jalove energije u funkciji povećanja energetske efikasnosti sistema za tačkasto zavarivanje“, dana 03.02.2023. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Izudin Kapetanović, profesor emeritus-predsjednik
  Nastavni predmeti: Osnovi elektrotehnike, Elektrotermija
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor -mentor
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor -član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
  Zamjenski član komisije dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Industrijska postrojenja za tačkasto zavarivanje predstavljaju dominantno induktivna dinamička opterećenja i imaju izuzetno brze i velike promjene električne struje i reaktivne snage. Dakle, ovi sistemi u električnoj mreži uzrokuju značajna treperenja (flikere), koja negativno utiču i na kvalitet snabdijevanje ostalih potrošača u opskrbnoj mreži, kao i kvalitet tačkastog zavarivanja i produktivnost sistema u cjelini.
Primjena klasičnih industrijskih rješenja zasnovanih na raznim vrstama serijskih i paralelnih rezonantnih filtera ne daje zadovoljavajuće rezultate za kompenzaciju reaktivne snage, a u nekim slučajevima to nije ni moguće.
U slučaju postrojenja za tačkasto zavarivanje, specifična oprema za kompenzaciju snage mora biti projektovana i izgrađena da praktično reaguje u realnom vremenu (velike brzine odziva u intervalima od 20ms), sa implementiranim funkcijama brzog prebacivanja i regulacije.
Kao krajnji cilj, neophodno je, u svrhu poboljšanja kvaliteta samog zavarivanja smanjiti harmonike napona i struje, propade napona i treperenja. Ovo se rješava primjenom dinamičke kompenzacije reaktivne snage.
U radu je obrađen konkretan slučaj koji se odnosi na problematiku rada postrojenja za tačkasto zavarivanje.
U radu su istraženi i predstavljeni načini na koje je moguće dovesti do poboljšanja kvaliteta električne energije, smanjenja gubitaka, odnosno povećanja energetske efikasnosti procesa tačkastog zavarivanja.
U radu je istražena uloga i značaj dinamičke kompenzacije reaktivne energije u povećanju kvaliteta električne energije, ragulacije napona, povećanja energetske efikasnosti u sistemima za tačkasto zavarivanje.
Istraživanje je obavljeno u pogonu za tačkasto zavarivanje kompanije Velbos d.o.o. Sarajevo.
Ključne riječi: kompenzacija, reaktivna snaga, tačkasto zavarivanje, kvalitet električne energije, energetska efikasnost.