OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirela Hodžić, dr. medicine

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 18.04.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Mirela Hodžić, dr. medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Anemija i suplementacija u trudnoći“, na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 28.04.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. Dr.sci. Dijana Miličević, redovni profesor
  uža naučna oblast „Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Adaleta Softić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biohemija“
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Aida Smajlović, redovni profesor
  uža naučna oblast „Biohemija“
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Uvod: Anemija i prvenstveno anemija zbog nedostatka željeza, kao najčešći prehrambeni poremećaj i veliki javnozdravstveni problem u svijetu, predstavljaju rizični factor  u trudnoći. Unos željeza iz hrane je pod utjecajem brojnih faktora koji djeluju na njegovu bioraspoloživost pozitivno ili pak negativno. Potreba za željezom u trudnoći drastično raste i nesrazmjerna je s istovremenim porastom u potrebi za energijom. Upravo je to razlog zašto su trudnice jedna od rizičnih skupina, te zbog čega se preporučuje uzimanje dodataka prehrani tokom trudnoće.

Cilj: Utvrditi da li suplementacija trudnica u trećem trimestru trudnoće preparatima željeza uspješnije pomaže prevazilaženju anemije ili povećan unos željeza hranom.

Metode: Ukupan uzorak bio je 116 ispitanica koje su podijeljene na ispitivanu (51 ispitanica), koja je uzimala dodatke prehrani koji sadrže željezo i kontrolnu skupinu (65 ispitanica) koje su pokušale popraviti status željeza uz pomoć prehrane. Trudnice kontrolne skupine su dobile jasne upute koja hrana sadrži željezo i kako da je kombinuju radi boljeg iskorištavanja i apsorpcije. Trudnice su same odlučivale u koju grupu žele biti uključene, a nakon porođaja (drugi dan) svim ispitanicama je ponovljeno mjerenje biohemijskih parametara iz krvi kako bi se utvrdio ishod studije. Anketni upitnik koji je korišten u istraživanju koncipiran je iz nekoliko dijelova, a sve u cilju dobivanja uvida za eventualne predisponirajuće faktore za razvoj anemije.

Rezultati: Rezultati provedene ankete ukazuju da ispitanice obje skupine imaju izvjesno nepoznavanje dijela izvora željeza. Na temelju ovoga možemo konstatovati izvjesno nepoznavanje dijela izvora i karakteristika željeza u ishrani, te je svega 2.59% tačno odogovorilo na sva pitanja o prehrambenin tvrdnjama o željezu. Niti jedna ispitanica nije uzela dodatke prehrani po preporuci nutricioniste a samo 0,86% je dobilo informacije o pravilnoj prehrani od ove vrste stručnjaka što upućuje na potrebu savjetovanja. Na osnovu urađenih biohemijskih parametara, prije i nakon porođaja, utvrđeno je da je skupina trudnica koja je uzimala prerparate željeza imala puno bolje vrijednosti u konačnici, što upućuje da je suplementacija željezom dobar način za smanjenje anemije.

Zaključak: Pravilna prehrana ne može biti zamijenjena suplementacijom ali je potrebna edukacija o namirnicama koje sadrže željezo kao i pravilnom kombiniranju. Dobro odabrana suplementacija može pomoći u sprječavanju razvoja anemije u trudnoći.

Ključne riječi: anemija, trudnoća, izvori željeza, suplementacija.