OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirna Ašćerić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Mirna Ašćerić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza ranjivosti i zaštita voda akumulacije Modrac“, u petak, 23.12.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Dinka Pašić- Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Da bise osigurali normalni životni sulovi, sadašnjim i budućim generacijama potrebna je adekvatna zaštita vodnih resura . U radu je opisano i prikazano posmatrano područje akumulacije Modrac sa njegovim geografskim, geološkim, klimatološki i pedološkim karakteristikama koje služe kao informacija za definisanje prirodne ugroženosti područja. Takođe je prikazano trenutno stanje akumulacije Modrac i njenih vodnih resurasa, kao izvori zagađenja. Ovaj rad definiše pojmove ranjivosti, važnost mape ranjivosti i objašnjava princip primjene GOD metode. Navedne su dosadašnje aktivnosti na zaštiti akumulacije i definisani ključni ciljevi direktiva, propisa i zakona. Kao konačni rezultat analize predložene su zaštitne mjere kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje i narušavanje kvaliteta vode akumulacije Modrac.