OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Agić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 04.05.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Mirza Agić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Neven (Calendula officinalis) kao atraktant i repelent“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.05.2023. godine u 10:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Amir Zenunović, docent
  uža naučna oblast „Animalna proizvodnja i mljekarstvo “
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzl,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Početci poljoprivrede vežu se za vrijeme nastanka samog ljudskog bića na planeti Zemlji. Historija poljoprivredne proizvodnje datira još iz vremena prije 10 hiljada godina kada su se pojavili prvi ratari. Poljoprivredna proizvodnja predstavlja osnovnu privrednu granu jer čovjeku pruža ono neophodno, a to je hrana. Godine razvoja svake privredne grane donijele su i razvoj poljoprivrede pa samim tim i razvijanje novih tehnologija uzgoja koje se vežu za novu granu poljoprivrede – ekološku poljoprivredu.
Ekološka poljoprivreda predstavlja sistem poljoprivredne proizvodnje koji se temelji na specifičnim metodama, načelima proizvodnje i ciljevima usmjerenim održavanju zdravlja biljaka, zaštiti zdravlja ljudi i okoliša te dobrobiti životinja. Ekološka poljoprivredna proizvodnja se bazira na korištenju prirodnih derivata bez upotrebe hemijskih tvari u bilo kojem smislu.
Ekološka poljoprivreda traži korisne alternative teškim hemijskim sredstvima koja se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi. Jedna od takvih alternativa je i neven koji je zamjena određenim herbicidima i pesticidima. Predstavlja jednu od najboljih biljnih vrsta pri atrakciji i repelenciji određenih insekata o kojima su pisani i naučno istraživački radovi.
Pravilnom upotrebom navedene biljne vrste moguće je znatno unaprijediti kvalitet proizvoda u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Ključne riječi: ekološka poljoprivreda, neven, insekt, atraktant, repelent