OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Ćehajić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTO B A V I J E S T

 

Mirza Ćehajić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike između pobjednika i poraženih ekipa učesnica Lige prvaka u sezoni 2021/2022”, dana 14.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Edin Užičanin, docent – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Alen Kapidžić, redovni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Melika Muratović, vanredni profesor, član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Sanjin Hodžić, docent za užu naučnu oblast „Bazične I primijenjene kineziološke discipline” na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Uzorak entiteta čini 1012 fudbalera iz 156 nogometnih klubova. Mi smo analizirali parametre situacione efikasnosti ekipa i igrača u grupnoj fazi Lige prvaka za sezonu 2021/2022. U grupnoj fazi imamo osam grupa (A, B, C, D, E, F, G, H). U svakoj grupi se nalaze po četiri ekipe u kojoj svaka ekipa igra protiv svake dva puta, kod kuće i u gostima. Za ovo istraživanje mi smo koristili samo utakmici koje su završile sa pobjednikom u regularnih 90 minuta.
Predmet ovog istraživanja odnosi se na analizu parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti kod muških nogometnih ekipa u Ligi prvaka za sezonu 2021/2022.
Problem ovog istraživanja predstavlja utvrđivanje razlika u primjenjenim varijablama ekipne i individualne situacione efikasnosti između pobjedničkih i poraženih ekipa u grupnoj fazi Lige prvaka u sezoni 2021/22.
Dobijeni rezultati obrađeni su u softverskom paketu SPSS 26.0 koristeći slijedeće operacije univarijatnog nivoa: aritmetička sredina (mean), Median, ukupni procenat, procenat, stadnardna devijacija, minimalne vrijednosti, maksimalne vrijednosti. Za utvrđivanje razlika u primijenjenim varijablama koristit ćemo Media test za diskretne varijable.
S obzirom na dobijene rezultate u ekipnim parametrima situacione efikasnosti vidimo da su igrači iz pobjedničkih ekipa imali bolje rezultate u svim varijablama koje direktno utiču na postizanje pogodka i pobjedu u igri. Utvrđene su razlike između golmana pobjedničkih i poraženih ekipa u tri varijable i sve razlike idu u korist golmana iz poraženih ekipa što nam govori da ovi parametri i nemaju veliku važnost za uspijeh u igri. Odbranbeni igrači iz pobjedničkih ekipa bolji u odnosu na odbranbene igrače iz poraženih ekipa u pet varijabli.
Unutar našeg istraživanja pokazalo se da su precizna dodavanja (kratka, srednja i duga) imala ključnu ulogu u ostvarivanju pobjede nad protivničkom ekipom. Sve razlike unutar ovog istraživanja idu u korist veznih igrača iz pobjedničkih ekipa što nam govori da ovi parametri imaju veliku važnost za uspijeh u igri. Na osnovu dobijenih rezultata vidimo da su igrači napadači iz pobjedničkih ekipa bolji u odnosu na igrače napadače iz poraženih ekipa u četiri varijable. Rezultati uspiješnih i pokušanih pasova te u ukupnom broj golova po utakmici idu u korist igrača iz pobjedničkih ekipa, što nam ukazuju na uticaj uspiješnih srednji pasova za pobjedu na utakmici.