OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mladen Tolimir, dipl.inž.induistrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Mladen Tolimir, dipl.inž.induistrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Specifičnosti izrade koso-usmerene bušotine X-1“, dana 22.04.2024. godine sa početkom u 14 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanrednu profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“,Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U ovom magistarskom radu opisan je kompletan proces izrade koso-usmerene bušotine „X-1“ na naftnom polju „XX“. Izrada koso-usmerene bušotine „X-1“ odvijaće se kroz tri faze bušenja i opremanja. Nakon završenog bušenja druge i treće faze izrade bušotine, za svaku od faza, vršiće se kontrolni manevri i manevri pripreme kanala bušotine za nesmetano sprovođenje merenja geofizičkog karotaža i ugradnju i cementaciju kolona zaštitnih cevi. Takođe, prema definisanom programu vršiće se i opremanje usta bušotine. Za svaku pojedinačnu fazu date su karakteristike radnih fluida kao i karakteristike i sastav alata za bušenje i kolone zaštitnih cevi.

Ključne reči: koso-usmerena bušotina, parametri bušenja, sastav bušaćeg alata, isplaka, zaštitne cevi, cementacija, karotažna merenja.