OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muamer Avdić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Muamer Avdić, BA prava, branit će završni magistarski rad pod naslovom “Međunarodne i nacionalne pravno-političke osnove za uspostavljanje i ostvarivanje diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta”, dana 26.04.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor – predsjednik
  (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Amela Čolić, vanredni profesor – mentor i član
  katedra “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (ekv. u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor – član
  (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
  Dr.sci. Zlatan Begić, vanredni profesor – zamjenski član
  (u.n.o. „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Odbrana će se provesti uz poštivanje važećih higijensko-epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa usljed pojave pandemije uzrokovane coronavirusom.

 

REZIME RADA

Diplomatsko i konzularno pravo, uključujući njegov specifikum koji se ogleda kroz diplomatske i konzularne privilegije i imunitete, se razvijalo posredstvom geopolitičkih djelovanja i kretanja na međunarodnoj sceni. Globalni sistem djelovanja subjekata međunarodnog prava je doveo do potrebe za usavršavanjem normativnog okvira diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta. Poučeni historijskim događajima, posredstvom međunarodne zajednice osnivaju se temelji pomenutog normativnog okvira jednakog za sve subjekte međunarodnog prava koji podliježu njegovoj primjeni.
Istraživanje provedeno za potrebe magistarskog rada dokazuje hipotezu da „Važeće ius cogens norme nedvojbeno jasno preciziraju pravno-političke osnove za uspostavljanje i ostvarivanje diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta među savremenim državama, ali je istovremeno nužna i njihova normativna i faktička „nadogradnja“ s ciljem dodatnog osnaživanja međudržavne saradnje i prijateljskih odnosa, kao i očuvanja i održavanja međunarodnog mira, stabilnosti i sigurnosti.“ Veliki broj izvora koji su korišteni pri ovom istraživanju, uporedo sa analizom postojećeg normativnog okvira predmetne materije kroz mnoštvo međunarodnih dokumenata, dovelo nas je do ukazivanja za potrebom osvježenja sistema pravila definisanih normativnim okvirom prateći razvoj sistema globalizacije. Osvježenje normativnog okvira predmetne materije treba se zasnivati na popunjavanju pravnih praznina, s ciljem smanjivanja kontradiktornih tumačenja i zloupotrebe prava, kako bi se međunarodni mir, stabilnost i sigurnost izdigao na veći nivo.
Za našu državu članstvo u Evropskoj uniji zasigurno predstavlja najprioritetniji cilj kada je u pitanju regionalna diplomatija. Složen institucionalni sistem Bosne i Hercegovine izgrađen na bazi Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu od kočnica naše države ka članstvu u Evropskoj uniji. Ovome u prilog ide i činjenica skromnih unutrašnjih pravnih propisa kojima se definiše normativni okvir vanjske politike Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, za posljedicu se javlja slaba, sa ne tako jasno definisanim ciljevima i pravcima djelovanja diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Aludirajući na činjenicu da diplomatsko-konzularna mreža jedne države predstavlja u jednu ruku ogledalo moći vanjske politike odnosne države. Dinamičnije usklađivanje unutrašnjeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tekovinom Evropske unije, uključujući poštivanje vladavine prava kao i razvoj dobrosusjedskih odnosa zagarantovano dovodi do ubrzavanja procesa naše zemlje po pitanju sticanja statusa države članice Evropske unije. Odnosno, dinamika puta naše zemlje ka konačnom cilju po pitanju evrospkih integracija zavisi od dinamike poštivanja i primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.