OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mumbera Berberović, dipl.ing.poljoprivrede

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Mumbera Berberović, dipl.ing.poljoprivrede će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Održivost organske proizvodnje povrća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 03.03.2023. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, ribarstvo i šumarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Emir Imširović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, ribarstvo i šumarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Edisa Papraćanin, docent
  uža naučna oblast “Hemijsko inženjerstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Ekološka proizvodnja predstavlja najprirodniji tip poljoprivredne proizvodnje. Zasniva se na načelu da se proizvede proizvod sa što manjim onečišćenjem ekosistema, očuvanju okoliša, poboljšanju kvalitete proizvoda i okoliša, biološke raznolikosti te kvalitete tla. To je poljoprivredna metoda koja daje proizvode iz zdrave i cjelovite zajednice zemlje i biljaka. Početak razvijanja ekološke poljoprivrede javlja se tokom 20. vijeka, može se reći kako danas ekološka poljoprivreda djeluje kao međunarodni pokret.
U ovom radu bit će riječi o održivoj ekološkoj proizvodnji povrća u proizvodnom području Hercegovačko-neretvanskom kantonu, o načinu plasmana poljoprivrednih proizvoda i očuvanju biodiverziteta. Kada se govori o održivoj poljoprivredi tada se tretira ekološku poljoprivredu kao skup poljoprivredne proizvodnje, tehnike i prakse za koju se smatra da se izrazito razlikuje od konvencionalne poljoprivredne prakse, uglavnom zbog onoga što oni ne upotrebljavaju, a to su sistemi proizvodnje, distribucije i trgovine. Iako je održiva poljoprivreda uvijek održiva, nije svaka održiva poljoprivreda i ekološka (to je samo jedna njezina varijanta).

Ključne riječi: Održiva ekološka proizvodnja, ekosistem, biodiverzitet, način plasmana.