OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mustafa Hasić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Mustafa Hasić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Seizmika miniranja na primjeru kamenoloma ‘Ribnica'“, dana 23.09.2022. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor
  Uža naučna oblast Površinksa eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  Uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  Uža naučna oblast Bušotinsko inženjertsvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Predmet istraživanja završnog magistarskog rada jeste praćenje izvođenja bušačko minerskih radova na više minskih polja, za date projektovane bušačko-minerske parametre miniranja na površinskom kopu-kamenolomu dijabaza “Ribnica” Plantrans Dijabaz d.o.o Banovići, te snimanje i analiza seizmičkog uticaja na okoline objekte u neposrednoj blizini kamenoloma.
Cilj istraživanja jeste da se kroz rad prikaže i opiše postupak optimizacije bušačko-minerskih parametara na osnovu izvedenih seizmičkih mjerenja različitih minskih polja, kako bi se ubuduće prevenirao negativan uticaj ovog nezaobilaznog proizvodnog procesa na oklinu. 
Za ocjenu seizmičkog uticaja miniranja na okolne objekte u radu se primijenila kategorzacija objekata po standadu DIN 4150/3, sa opisom objekata i maksimalno dozvoljenim vrijednostima (bilo koje od komponenti) oscilacija ovisno od njihovoj frekvenciji. Standard određuje tri kategorije objekata, odnosno tri dozvoljena nivoa brzine oscilacilovanja ovisno od frekvencije, sa graničnim vrijednostima pri kojima se ne očekuju nikakva oštećenja. Standard DIN 4150/3 je postavio u korelaciju brzinu oscilacija i frekvencije, zbog čega ovaj standard ima više prednosti, tako da se danas najčešće koristi u Evropi. Na osnovu ovih podataka želi se utvrditi da li ima opasnosti od miniranja na objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini samog kamenoloma “Ribnica”.