OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedim Okanović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 25.01.2023. godine

 

Nedim Okanović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u bazično-motoričkim sposobnostima na početku i kraju školske godine kod dječaka i djevojčica starosti 9 do 11 godina”, dana 24.02.2023. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Jasmin Bilalić, docent – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Osman Lačić, redovni profesor- uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Sanjin Hodžić, docent – uža naučna oblast “ Bazične i primijenjene kineziološke discipline ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Za potrebe ovog istraživanja odabran je uzorak starosti 9, 10 i 11 godina sa ukupno 174 entiteta od čega je 78 dječaka i 96 djevojčica, učenika JU OŠ “Višća”, Živinice; JU OŠ “Simin Han”, Tuzla i JU OŠ “Tojšići”, Kalesija. Da bi se isključio uticaj programiranog trenažnog procesa u istraživanje su uključeni samo učenici, na osnovu vlastitih izjava, koji se ne bave nijednom organizovanom kineziološkom aktivnošću i koji nemaju aberacija u tjelesnom razvoju. Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemom i ciljem koji se nameću u ovom istraživanju, a na osnovu kojih se može doći do relevantnih pokazatelja razlika bazično-motoričkih sposobnosti djece hronološkog starenja tokom jedne školske godine. Uzorak varijabli čine metrijski dokazani testovi za ove uzraste i to: Skok udalj iz mjesta, bacanje medicinke iz ležećeg položaja, dizanje trupa za 30” – dizanje trupa trbuhom, zakloni u ležanju– dizanje trupa leđima, Izdržaj u zgibu, trčanje u pravouglu–koverta test, vođenje lopte u slalomu, taping nogom, trčanje 4×15 metara, trčanje tamo-ovamo na 20m. Cilj istraživanja je utvrditi razlike u bazično-motoričkim sposobnostima djece u toku jedne školske godine kao produkta biološkog sazrijevanja.
Kod dječaka svih uzrasta došlo je do pozitivnih promjena u svim istraživanim subprostorima kao i kod djevojčica uzrasta 9 godina dok kod djevojčica starosti 10 nije došlo do značajnih promjena u varijablama spretnosti i agilnosti, koordinaciji te eksplozivnoj snazi donjih ekstremiteta. Kod djevojčica 11 godina samo u četiri varijable desile su se pozitivne promjene, a to su varijable koje reprezentuju eksplozivnu snagu donjih i gornjih ekstremiteta, zatim statička snaga gornjih ekstremiteta i varijabla taping nogom kao predstavnik segmentarne brzine donjih ekstremiteta.

Ključne riječi: Dječaci, djevojčice, bazično-motoričke sposobnosti, razlike