OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedim Selimović

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Nedim Selimović, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Etnički i građanski princip vlasti u političkoj komunikaciji Bosne i Hecegovine” .Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 28.06.2024. u 12 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Mirza Mehmedović, docent izabran na užu naučnu oblast “Komunikologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sc. Enes Osmančević, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast “Komunikologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član;
  3. dr. sc. Mirza Mahmutović, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast “Masovni mediji” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Amela Delić Aščić, docent izabrana na užu naučnu oblast “Komunikologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Nedim Selimović je u svom magistarskom radu “Etnički i građanski princip vlasti u političkoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini”, istražio i analizirao na koji se način u javnom diskursu sukobljavaju dva principa vlasti – etnički i građanski model. U radu se daje osvrt na političku komunikaciju analizirajući političke aktere, medije i javnost u Bosni i Hercegovini. Autor daje osvrt na političku situaciju u Bosni i Hercegovini analizirajući ulogu etničkih grupa u političkom sistemu Bosne i Hercegovine te razmatra ulogu Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Predmet istraživanja je politička komunikacija u Bosni i Hercegovini te identifikacija ključnih zagovornika građanskog i etničkog modela vlasti. Istraživanje kontekstualizira političku komunikaciju političkih aktera i stranaka te njihovo ključno određenje u pogledu budućnosti države.