OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedina Lišić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Nedina Lišić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter: Wie lernen Kinder eine Fremdsprache im Kindergarten im Alter von 4-6 Jahren? (Usvajanje stranog jezika u predškolskoj dobi: Kako djeca uče strani jezik u vrtićima u dobi od 4 -6 godina?)“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 09.05.2023 u 14:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Ivica Tokić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. dr.sc. Meliha Hrustić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. dr.sc. Alma Halidović, docent izabrana za užu naučnu oblast, „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.

Rezervni član Komisije:  dr.sc. Azra Bešić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Usvajanje stranog jezika u ranoj dobi, posebice u vrtićkom okruženju, u savremenoj psiholingvističkoj literatur još je nedovoljno istraženo. Ovaj rad se bavi usvajanjem stranog jezika (njemačkog jezika)  kod djece uzrasta 4-6 godina u njihovom prirodnom i sigurnom okruženju, vrtiću. Cilj rada jeste pokazati koje sve prednosti nam donosi rano učenje stranih jezika kao i predočiti preduslove koji trebaju biti ispunjeni kako djeca prilikom učenja ne bi osjećala pritisak i kako bi jezik usvajala sasvim prirodno, gotovo kao i maternji. U ovom radu će biti prikazan značaj stavljanja vještina slušanja i pričanja u prvi plan prilikom usvajanja jezika u ovom uzrastu kao i važnost uloge nastavnika u procesu prenošenja i usvajanja jezika. U radu će se takođe pokloniti pažnja usvajanju izgovora stranog jezika, koji će se u konačnici i analizirati. Prvi dio rada obuhvata teorijski okvir u kojem su navedena neurodidaktička istraživanja usvajanja jezika i način na koji se odvija proces usvajanja maternjeg jezika, potom i stranog jezika, i šta se dešava u mozgu djeteta tog uzrasta kada dođe u dodir sa stranim jezikom. U drugom djelu rada se osvrćemo na metodičko – didaktičke principe nastave stranog jezika u ranom uzrastu. Treći dio govori o vještinama, o procesu usvajanja vještina i o redoslijedu kojim te vještine djeca predškolskog uzrasta usvajaju. Četvrti dio govori o ulozi nastavnika, prostora i izboru materijala koji se u tom uzrastu koristi. U zadnjem poglavlju ovog rada predstavljeno je empirijsko istraživanje, gdje govorimo o problemima samog istraživanja kao i metodama koje su tokom rada korištene. Zadnje poglavlje obuhvata i analizu ankete koju su posmatrači koristili u toku trajanja istraživanja. Analizirane su ankete i donešen je zaključak.