OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nefisa Šehić, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

 

Nefisa Šehić, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Antibiotska osjetljivost bakterija uzročnika urinarnih infekcija stanovništva grada Srebrenik“
u ponedjeljak 10.07.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 10 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


„Antibiotska osjetljivost bakterija uzročnika urinarnih infekcija stanovništva grada Srebrenik“


Infekcije mokraćnog sistema (IMS) se ubrajaju u najčešće bakterijske infekcije, uzrokuju ih i Gram-negativne i Gram-pozitivne bakterije. Najčešći uzročnik IMS je uropatogena Escherichia coli, zatim Klebsiella penumoniae, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus saprophyticus i drugi. Uropatogene bakterije imaju sposobnost razvijanja rezistencije na antibiotike što otežava liječenje IMS.
U retrospektivnoj studiji korišteni su rezultati mikrobioloških analiza uzoraka urina stanovništva grada Srebrenik rađenih u mikrobiološkom laboratoriju Doma zdravlja Srebenik. Analiza podataka je obuhvatala vremenski period od januara 2020. godine do januara 2022. godine.
Glavni cilj istraživanja je izolacija i determinacija uropatogenih bakterija iz uzoraka urina, utvrđivanje njihove učestalosti i antibiotskog profila. Ispitivanje antibiotske osjetljivosti je provedeno Kirby – Bauerovom difuzijskom metodom.
U istraživanom periodu, uropatogene bakterije su izolovane iz 22,3% (252/1130) kultura sa signifikantnom bakteriurijom (bakterijski porast od ≥105) u 2020. godini, te iz 21% (277/1321) urinokultra u 2021. Escherichia coli je dominantni uropatogen (66,7% u 2020.; 65,6% u 2021.). Osim E. coli izolovane su Klebsiella spp., Proteus spp., Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus saprophyticus. Uropatogene bakterije su značajno učestaliji uzročnici IMS kod žena u odnosu na muškarce. Također su značajno učestaliji uzočnici IMS odraslih (> 14 godina) nego kod djece uzrasta do 14 godina. Kod izolovanih uropatogenih bakterija visoka stopa rezistencije utvrđena je na penicilin (77,8 – 100% u 2020.; 82 – 100% u 2021.) i amoksicilin/klavulansku kiselinu (52 – 100% u 2020.; 54 – 100% u 2021.). Najviša senzitivnost je ispoljena na nitrofurantoin, gentamicin, cefazolin. Pored ovih antibiotika senzitivnost je ispoljena na baktrim, ciprofloksacin, norfloksacin, cefuroksim i cefotaksim.