OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nermin Delić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E


Nermin Delić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Projektovanje hardware in the loop emulatora vjetroagregata, dana 22. 09. 2021. godine sa početkom u 10,30 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Mirza Kušljugić, redovni profesor – predsjednik
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Jakub Osmić, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Zenan Šehić, redovni profesor – član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Amir Nuhanović, red. prof., uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

 

REZIME RADA

 

U završnom/magistarskom radu je dat je pregled i sistematizacija najnovijih saznanja iz oblasti emulacije vjetroagregata (VA) i upravljačkih sistema vjetroagregata. Specificirana je potrebna oprema i softver za realizaciju Hardware In the Loop – HIL emulatora VA baziranog na asinhronom motoru (AM) upravljanim frekventnim pretvaračem i sinhronim generatorom sa permamentnim magnetima (SGPM) opterećenim reguliranim opterećenjem koje se sastoji od AC/DC pretvarača i DC/DC pretvarača sa odgovarajućim upravljanjem, kao i otpornika sa promjenljivom otpornošću.
Nakon specifikacije izvršeno je projektovanje i realizacija emulatora VA, projektovanje energetskog pretvarača i upravljačkog algoritma energetskog pretvarača koristeći dostupne softverske alate LabVIEW i Matlab/Simulink.
Za potrebeimplementacije hardware in the loop emulatora VT dizajnirane su šeme električne imehaničke instalacije svih elemenata emulatora VA.