OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nikola Kesić, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Nikola Kesić, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade kapitalnih prostorija otvaranja – izrade velikog profila i podgrađivanja u jugoistočnom dijelu ležišta ‘Podbraćan'“, u petak, 16.12.2022. godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Omer Musić, redovni profesor
  uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor
  uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Koncipirana teza u potpunosti je odgovorila i potvrdila opravdanost analiza, te primjenu novih metodologija u podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina, sa aspekta izrade velikih profila pri otvaranju i razradi podzemnih objekata. Organizacija izvođenja radova, opisana u radu, izvršena je kroz izradu jamskih prostorija, sa savremenom opremom, čime su se postigli maksimalna produktivnost i preventivno stvorili sigurnosni uslovi za rad u podzemnoj eksploataciji. Novi trendovi načina otvaranja ležišta omogućavaju jednostavan i najkraći pristup korisnim mineralnim sirovinama. Analiza sistema podgrađivanja potvrđuje ekonomsku opravdanost investicionih ulaganja u kombinovane sisteme, kao što su sidra, sa povećanim rasponom ugradnje čeličnih okvira, čime se smanjuju ulaganja za 40%. Egzaktne procjene, proračuni i praktičan rad dokazuju velike uštede, što se na bazi ovih istraživanja može primijeniti i u drugim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom.