OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nizadin Smajlović, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Nizadin Smajlović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geneza površinske eksploatacije uglja u Banovićima“, u četvrtak, 16.05.2024. godine sa početkom u 16 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor,
  uža naučna oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Tihomir Knežiček, redovni profesor
  uža naučna oblast Površinska eksplotacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Adila Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast Geprostorne informacije, inženejrska grafika i numeričko modeliranje
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Banovići, grad nastao na grumenu uglja od kada zna za sebe veže se za crno zlato. Ljudi su na području Banovića kopali ugalj od davnina, a prvi značajniji podaci vežu se za Austrougarsku epohu.
Austrougarska tehnika i tehnologija tog vremena i bosanska pamet udružili su se i zajedno dali prve pretpostavke o postojanju ležišta u ovom basenu krajem 19 vijeka. Industrijski razvoj u Evropi uticao je i na dešavanja u tadašnjoj državi, gdje se koristilo svo prirodno blago, bilo da je rudno ili šumsko ili neko drugo za potrebe stvaranja jednog novog kapitalističkog sistema u Evropi.
Završetkom drugog svjetskog rata ulazi se u novo razdoblje sopstvene socijalističke industrijske revolucije. Banovići su od kraja drugog svjetskog rata, vremenom izrasli u vrlo respektabilnog grad na polju kopanja uglja u bivšem jugoslovenskom sistemu, a poslije agresije na BiH, Rudnik „Banovići“ prerasta u glavnog snabdjevača uglja u sadašnjoj državi BiH, mjesto koje je zadržao i do današnjih dana.
Ovim radom pokušat će se doprinijeti da se uokviri svo dosadašnje iskustvo, od primitivnog do savremenog načina kopanja uglja, da prošlo vrijeme kopanja uglja, koje datira još od kraja 19. vijeka spoji sa sadašnjim vremenom i današnjim savremenim načinom kopanja uglja. Kopanje uglja u Banovićima je povezano sa površinskom eksploatacijom, tako da je ovim radom prikazan istorijat razvoja povšrinske eksploatacije uglja, lokacije gdje je vršeno otkopavanje, oprema koja se koristila i kapaciteti koji su ostvarivani.